የጀምበር አማሪኛ ቃላት ግምት ጨዋታ ለርሶ አልተከፈተም

የጀምበር አማሪኛ ቃላት ግምትን ለማስከፈት ከሚከተሉት ውስጥ ቢያንስ 2 ማድረግ አለብዎት።

  • 1. የጀምበር የቃላት ምስረታ ጨዋታን ለ 5 ተከታታይ ቀናት መጫዎት። ውጤትዎንም በሶሻል ሚድያ ጀምበርን ታግ በማድረግ ማጋራት።
  • 2. የጀምበር የቃላት ምስረታ ጨዋታ ለይ ከ250 በላይ ነጥብ ማምጣት። ውጤትዎንም በሶሻል ሚድያ ጀምበርን ታግ በማድረግ ማጋራት።
  • 3. የጀምበር የቃላት ምስረታ ጨዋታንን በተለያዩ የማህበራዊ መገናኚያ ውስጥ ቢያንስ ለ10 ሰዎች ማካፈል።

እስከዛው አማሪኛ ቃላት መመስረት ጨዋታ እየተጫወቱ ይጠብቁን። ወይንም ከአጭር ግዜ በኋላ እንደገና ይጎብኙን።